آکادمی آی تی فرزانگان

آکادمی آی تی فرزانگان یزد 

ماژول اول آموزش ورد

این دوره آموزشی، در یک نگاه

ماژول اول آموزش نرم افزار ورد

مدت زمان: 2 ساعت و 20 دقیقه

شروع آشنایی با نرم افزار ورد

پیش نیاز: آشنایی کلی با ویندوز

خرید این دوره آموزشی

75,000 تومان

می خواهم با خرید این آموزش، روی شغلم سرمایه گذاری کنم

75,000 تومان

ورود سریع به سایت، با شماره موبایل