آکادمی آی تی فرزانگان
آیکون سبد خرید 36 پیکسل سفید

آکادمی آی تی فرزانگان یزد 

حل سوالات درس نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای، سال دهم، رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه

جواب فعالیت کارگاهی صفحه 94 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای (سال دهم فنی‌حرفه‌ای)
جواب فعالیت کارگاهی صفحه 94 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای (سال دهم فنی‌حرفه‌ای)
جواب کنجکاوی صفحه 94 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای (سال دهم فنی‌حرفه‌ای)
جواب کنجکاوی صفحه 94 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای (سال دهم فنی‌حرفه‌ای)
جواب پژوهش صفحه 93 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای (سال دهم فنی‌حرفه‌ای)
جواب پژوهش صفحه 93 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای (سال دهم فنی‌حرفه‌ای)
فعالیت کارگاهی صفحه 93 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای (سال دهم فنی‌حرفه‌ای)
جواب فعالیت کارگاهی صفحه 93 نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای (سال دهم فنی‌حرفه‌ای)
جواب کنجکاوی صفحه 53 نصب و وراه اندازی سیستم های رایانه ای
قابلیت‌های دو نرم‌افزار WordPad و NotePad را مقایسه کنید
جواب پژوهش صفحه 49 نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
در مورد قابلیت bitlocker در ویندوز تحقیق کنید
جواب پژوهش صفحه 46 درس نصب و راه و اندازی سیستم های رایانه‌ای
اگر در رایانه ای پرونده های فشرده، رنگی نمایش داده نشده اند، چگونه می‌توان کاری کرد که رنگی (آبی) نمایش داده شوند؟
جواب کنجکاوی صفحه 46 نصب و راه اندازی سیستم‌های رایانه‌ای
آیا پرونده‌های داخل پوشه فشرده هم به رنگ آبی نمایش داده می‌شوند؟
جواب کنجکاوی صفحه 43 نصب و راه اندازی سیستم‌های رایانه‌ای
عبارت Windows را در کادر جست‌و‌جو وارد کنید و نتیجه جست‌و‌جو را بررسی کنید

حل سوالات درس دانش فنی، سال دهم، رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه

جواب فعالیت کلاسی صفحه 30 دانش فنی دهم (رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه)
جواب فعالیت کلاسی صفحه 30 دانش فنی دهم (رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه)
جواب فعالیت گروهی صفحه 28 دانش فنی (رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه)
برنامه‌های Windows 10 در جدول زیر فهرست شده‌اند. با کمک هم‌گروهی خود، جدول را کامل کنید.
جواب پژوهش صفحه 28 دانش فنی (رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه)
در رابطه با چند زبان برنامه‌نویسی تحقیق کرده و کاربرد آن‌ها را به طور مختصر بنویسید.
جواب فعالیت در منزل صفحه 28 دانش فنی (رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه)
در رابطه با سیستم‌عامل‌های زیر تحقیق کرده و جدول را تکمیل کنید.
جواب فعالیت کلاسی صفحه 23 دانش فنی (رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه)
برای هر یک از کاربردهای زیر چه رایانه‌هایی را پیشنهاد می‌دهید؟
جواب پژوهش صفحه 23 دانش فنی (رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه)
در رابطه با ارزان‌ترین رایانه جهان (Raspberry Pi) و کاربردهای آن تحقیق کنید.
جواب فعالیت کلاسی صفحه 20 دانش فنی (رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه)
جواب فعالیت کلاسی صفحه 20 دانش فنی (رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه)
جواب کنجکاوی صفحه 17 دانش فنی (رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه)
Cache controller در شکل 18 چه نقشی دارد؟ با هم‌کلاسی خود بحث کنید.
جواب فعالیت کلاسی صفحه 15 دانش فنی (رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه)
برای انجام هر یک از عملیات زیر از کدام سخت‌افزار ورودی یا خروجی کمک می‌گیرید؟

ورود سریع به سایت، با شماره موبایل